Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie/ Raporty bieżace

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 64/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Romana Wąsikiewicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 64/2017

 

ZAŁĄCZNIK