Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta – korekta (uzupełnienie) raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018

Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku czytaj więcej...