Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2018

Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2018

Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta – korekta (uzupełnienie) raportu nr 14/2018 z dnia 19 października 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Powołanie spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...