Ład Korporacyjny
 Home / Ład Korporacyjny / Dokumenty korporacyjne spółki

Dokumenty korporacyjne spółki

Tekst Jednolity Statutu

tekst jednolity statutu na dzień 15.02.2017 r.

 

Regulamin Zarządu

zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2015 r.

 

Regulamin Rady Nadzorczej

zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 23.06.2015 r.

 

Regulamin Walnych Zgromadzeń

zatwierdzony uchwałą WZA z dnia 23.10.2015 r.