Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. czytaj więcej...

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY 1H 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2018

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. czytaj więcej...

Jednostkowy Raport Roczny

Jednostkowy Raport Roczny za 2017 r. opublikowany w dn. 04.04.2018 r. czytaj więcej...

Skonsolidowany Raport Roczny

Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 r. opublikowany w dn. 04.04.2018 r. czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2017

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. czytaj więcej...

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY 1H 2017

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. czytaj więcej...

Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2017

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. czytaj więcej...

Jednostkowy Raport Roczny

Jednostkowy Raport Roczny za 2016 r. opublikowany w dn. 25.04.2017 r. czytaj więcej...

Skonsolidowany Raport Roczny

Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 r. opublikowany w dn. 25.04.2017 r. czytaj więcej...