Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 70/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 69/2017

Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 68/2017

Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 67/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 66/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 65/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 64/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 63/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 62/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 61/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...