Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Beaty Kłeczek, osoby blisko związanej z Jackiem Kłeczkiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej, powiadomienie, o transakcji wykonanej na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2017

 

ZAŁĄCZNIK