Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 60/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Łukasza Wąsikiewicza, Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie, o transakcji wykonanej na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 60/2017

 

ZAŁĄCZNIK