Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 65/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Belancor J. Kłeczek Spółka jawna zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 65/2017

 

ZAŁĄCZNIK