Raporty
 Home / relacje inwestorskie/ raporty bieżące

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY 53/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 roku:

 

1. Jacek Kłeczek

Liczba akcji 239.500

Liczba głosów 550.250

% liczby głosów na ZWZA 20,54%

% ogólnej liczby głosów 8,09%

 

2. Roman Wąsikiewicz

Liczba akcji 239.500

Liczba głosów 550.250

% liczby głosów na ZWZA 20,54%

% ogólnej liczby głosów 8,09%

 

3. Krzysztof Szewczyk

Liczba akcji 239.500

Liczba głosów 550.250

% liczby głosów na ZWZA 20,54%

% ogólnej liczby głosów 8,09%

 

4. Bogumił Tokarz

Liczba akcji 287.400

Liczba głosów 660.300

% liczby głosów na ZWZA 24,65%

% ogólnej liczby głosów 9,71%

 

5. Belancor J.Kłeczek Sp.j.

Liczba akcji 184.000

Liczba głosów 368.000

% liczby głosów na ZWZA 13,74%

% ogólnej liczby głosów 5,41%

 

Raport bieżący 53/2017