Kalendarium
 Home / O Spółce / Kalendarium

Kalendarium

Raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 

24 kwietnia 2019 r.

- jednostkowy raport roczny za rok 2018

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018

 

14 maja 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

 

3 września 2019 r.

-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

 

13 listopada 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

 

 

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2019 roku.