Kalendarium
 Home / O Spółce / Kalendarium

Kalendarium

Raporty okresowe w 2018 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 

4 kwietnia 2018 r.

- jednostkowy raport roczny za rok 2017

- skonsolidowany raport roczny za rok 2017

 

15 maja 2018 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

 

4 września 2018 r.

-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

 

08 listopada 2018 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

 

 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2018 roku.