Kalendarium
 Home / O Spółce / Kalendarium

Kalendarium

Raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 

25 kwietnia 2017 r.

- jednostkowy raport roczny za rok 2016

- skonsolidowany raport roczny za rok 2016

 

29 maja 2017 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

 

26 września 2017 r.

-skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

 

28 listopada 2017 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

 

 

Okresy zamknięte na 2017 rok związane z publikacją raportów okresowych:

26 marca – 25 kwietnia: przed publikacją raportu rocznego za 2016 r.
29 kwietnia – 29 maja: przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2017
27 sierpnia - 26 września: przed publikacją raportu półrocznego za 1 półrocze 2017
29 października – 28 listopada: przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2017