Wyniki finansowe
 Home / O Spółce / Wyniki finansowe

Wyniki finansowe

dane w mln PLN

2012

2013

2014

2015

2016

Przychody ze sprzedaży

18,0

17,0

14,9

17,3

16,8

Wynik z działalności operacyjnej

0,4

13,1

11,0

5,0

11,6

Wynik brutto

2,9

8,1

6,4

3,4

3,7

Wynik netto

1,6

6,8

3,8

2,9

4,7

Aktywa ogółem

168,2

183,3

213,1

187,4

209,6

Kapitał własny

67,5

73,3

76,4

66,6

90,1

Rentowność działalności operacyjnej

2,40%

77,40%

73,5%

28,7%

68,8%

Rentowność brutto

16,20%

48,00%

42,5%

19,5%

22,0%

Rentowność netto

9,00%

39,90%

25,1%

16,71%

27,7%

Rentowność aktywów ogółem

1,00%

3,70%

1,80%

1,5%

2,22%

Rentowność kapitału własnego

2,40%

9,20%

4,90%

4,3%

5,18%

 

 

dane w mln PLN

I poł. 2015

I poł. 2016

Przychody ze sprzedaży

8,3

8,6

Wynik z działalności operacyjnej

3,7

10,4

Wynik brutto

5,5

3,8

Wynik netto

4,9

2,9

Rentowność działalności operacyjnej

45,2%

121,0%

Rentowność brutto

66,6%

44,1%

Rentowność netto

58,9%

34,0%