Wyniki finansowe
 Home / O Spółce / Wyniki finansowe

Wyniki finansowe - dane skonsolidowane

dane w mln PLN

2013 2014 2015

2016

2017

Przychody ze sprzedaży

17,0

14,9

17,3

16,8

17,7

Wynik z działalności operacyjnej

13,1

11,0

5,0

11,6

1,3

Wynik brutto

8,1

6,4

3,4

3,7

5,5

Wynik netto

6,8

3,8

2,9

4,7

4,5

Aktywa ogółem

183,3

213,1

187,4

209,6

213,1

Kapitał własny

73,3

76,4

66,6

90,1

94,3

Rentowność działalności operacyjnej

77,40%

73,5%

28,7%

68,8%

7,3%

Rentowność brutto

48,00%

42,5%

19,5%

22,0%

31,1

Rentowność netto

39,90%

25,1%

16,71%

27,7%

25,4%

Rentowność aktywów ogółem

3,70%

1,80%

1,5%

2,22%

2,11%

Rentowność kapitału własnego

9,20%

4,90%

4,3%

5,18%

4,77%

 

 

dane w mln PLN

I poł. 2017

I poł. 2018

Przychody ze sprzedaży

8,7

9,2

Wynik z działalności operacyjnej

-2,0

15,4

Wynik brutto

0,8

9,8

Wynik netto

0,6

8,5

Rentowność działalności operacyjnej

-22,8%

166,7%

Rentowność brutto

8,7%

106,1%

Rentowność netto

6,7%

92,3%