Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2017

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...