Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2017

Powołanie spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2017

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2017

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2017

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...