Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 56/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 53/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 52/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 50/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017

Zawarcie umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czytaj więcej...