Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 50/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017

Zawarcie umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. czytaj więcej...