Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 66/2017

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 65/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 64/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 63/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 62/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 61/2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 60/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 59/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 57/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...