Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 60/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 59/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2017

Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 57/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 56/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2017

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 53/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY 52/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2017 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2017

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej od Emitenta czytaj więcej...