Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2018 roku czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 75/2017

Zawarcie Walutowej Transakcji Terminowej przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu czytaj więcej...