Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 75/2017

Zawarcie Walutowej Transakcji Terminowej przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 74/2017

Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 73/2017

Zawarcie aneksu do umowy gwarancji przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 72/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 71/2017

Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 70/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...