Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016

Rejestracja praw do akcji serii I w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016

Przydział akcji oferowanych serii I. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. czytaj więcej...