Raporty
 Home / Relacje Inwestorskie / Raporty

Raporty bieżace

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016

Dokonana zmiana Statutu Emitenta Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2016

Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016

Zakończenie subskrypcji akcji serii I. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016

Wprowadzenie praw do akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2016

Dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016

Rejestracja praw do akcji serii I w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016

Przydział akcji oferowanych serii I. Czytaj więcej...