Raporty
 Home / relacje inwestorskie / raporty

Raporty bieżące

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2016

Rejestracja akcji Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016

Dokonana zmiana Statutu Emitenta czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2016

Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016

Zakończenie subskrypcji akcji serii I. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016

Wprowadzenie praw do akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czytaj więcej...

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2016

Dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czytaj więcej...